Over ons

Gordon Setter Vereniging Nederland is een vereniging voor liefhebbers van de Gordon Setter. De GSVN behartigt de belangen van dit ras. Volgens de statuten van de vereniging is het doel het in stand houden van het ras, het bevorderen en nemen van maatregelen om dit ras te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Bovendien spant de vereniging zich in om contacten tussen fokkers en liefhebbers van de Gordon Setter te bevorderen.

Om de doelstellingen van de rasvereniging te bereiken hanteert de GSVN een fokbeleid en bemiddelt zij tussen fokkers en kopers indien aan dit beleid is voldaan. Daarnaast organiseert de GSVN allerlei activiteiten op kynologisch gebied, zoals een jongehondendag, familiedag en clubmatch. Natuurlijk worden er ook wandelingen georganiseerd voor liefhebbers en eigenaren van Gordon Setters en wordt er regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgebracht.

De vereniging is in 2010 opgericht en per februari 2011 is de vereniging officieel erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de FCI. Een jonge vereniging qua oprichting, maar met jarenlange ervaring binnen hun gelederen

Het fokken en zelfs het hebben van een Gordon Setter kan sterke, meestal positieve emoties oproepen. Men is trots op het gedrag en uiterlijk van zijn/haar honden en is het natuurlijk niet altijd eens met de zienswijze van anderen. Dit is volstrekt normaal en leidt dikwijls tot verhitte maar vriendschappelijke discussies; besloten met een kop koffie of een borrel. Heel soms leidt het echter tot gedrag dat niet door de beugel kan. Om duidelijk te maken waar de grenzen van het gedrag liggen, heeft de vereniging besloten een zogeheten gedragscode op te stellen waar alle leden van de Vereniging zich aan dienen te houden.

 

GEDRAGSCODE

  1. Heeft kennisgenomen van en handelt in overeenstemming met de statuten, het huishoudelijk reglement, het fokreglement en de besluiten van de GSVN.
  2. Leden van de GSVN gedragen zich sportief ten opzichte van elkaar op evenementen in binnen- en buitenland.
  3. Leden van de GSVN laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over andere leden en liefhebbers, collega fokker(s), diens honden en/of fokproducten.
  4. Honden van leden van de GSVN worden op verantwoorde wijze gehouden met voldoende beweging, goede huisvesting, voeding en sociaal contact.
  5. De eigenaar van de fokteef en de eigenaar van de dekreu hebben een gezamenlijke verantwoording ten behoeve van het ras en informeren elkaar over eerder gebleken gezondheidsproblemen.De fokkerij dient gericht te zijn op de verbetering en instandhouding van het ras. Men dient alles te doen wat in het vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan.
  6. De fokker dient na te gaan of de toekomstige eigenaar een goed thuis zal bieden aan pups of honden van zijn/haar kennel. Zij zullen geen hond(en) verkopen aan of (her)plaatsen bij eigenaren die de hond geen adequate opvang kunnen bieden.
  7. Leden dienen geen honden te verkopen aan fokkers of andere individuen met commerciële oogmerken.
  8. De fokker dient de aspirant-koper te informeren over het ras en te begeleiden bij de opgroei van de hond. Zij dienen de aspirant-verkoper voldoende te informeren over de gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van de Gordon Setter. Zij worden geacht hun fokproducten te blijven volgen en waar nodig de eigenaren bij te staan met raad en daad.
  9. Het niet naleven van deze gedragscode en/of de statuten en reglementen van de GSVN kan leiden tot uitsluiting van de GSVN.
  10. In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het bestuur van de GSVN.

 

De statuten, het huishoudelijk reglement, pupinfo regeling en het volledige fokreglement zijn hier terug te vinden

NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsEspañol
error: © GSVN: All rights reserved !!