Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokgeschiktheidskeuring

Save the date!

Op zondag 19 september organiseren wij in samenwerking met de Ierse Setter Vereniging (ISV) een fokgeschiktheidskeuring. Hiervoor hebben wij de ervaren keurmeesters Mevrouw Lida Reeskamp-Blok en Mevrouw Tuus van Adrichem Bogaert-Kwint bereid gevonden de keuringen te verrichten.

Er mogen op een fokgeschiktheidskeuring geen kwalificaties gegeven worden, zoals op een reguliere tentoonstelling. De honden zullen deze dag een voor een in de ring verschijnen en door beide keurmeesters beoordeeld worden. Uiteindelijk zullen zij gezamenlijk een keurrapport opstellen en krijgt u te horen of de hond op basis van exterieur en beweging geschikt of ongeschikt is om mee te fokken. Krijgt u van beide keurmeesters een “geschikt” op uw rapport dan voldoet uw hond, m.b.t. de exterieureisen, aan de eisen zoals gesteld in het VFR.

Als je met je hond wil gaan fokken en wil voldoen aan het Verenigings Fok Reglement dien je, buiten de gezondheidseisen, minimaal twee keer te hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde tentoonstelling en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed (ZG) op elke tentoonstelling hebben behaald. (artikel 7.1 VFR). Omdat door Covid-19 het organiseren van dergelijke tentoonstellingen bijna 1,5 jaar zo goed als stil heeft gelegen (en nu nog steeds grotendeels stil ligt) is dat haast onmogelijk geweest.  Om deze reden is er besloten om voor onze leden speciaal deze fokgeschiktheidskeuring te organiseren.

De fokgeschiktheidskeuring is ook voor leden, die geen ervaring hebben in het showen van hun hond, een mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun hond te laten keuren. Er wordt van de exposanten dus niet specifiek een speciale voorbereiding en/of kennis verwacht.  Een fokgeschiktheidskeuring biedt leden, die wellicht de intentie hebben om te fokken of hun reu in te willen zetten voor de fokkerij de mogelijkheid om alsnog aan de bovengenoemde kwalificaties te voldoen.

Wanneer:  zondag 19 september 2021 (vanaf 14:00 uur)
Waar: Terrein van de Apeldoornse Kynologenclub, Polderweg 5 te Apeldoorn

Inschrijving opent medio augustus!

Facebook