Gordon Setter Vereniging Nederland

Tijdschema Jongehondendag 2017

Alle deelnemers aan de Jongehondendag hebben inmiddels een bevestiging per mail ontvangen, waarin de tijdsindicatie staat vermeld waarop hun hond en eventuele nestgenoten gekeurd zullen worden. Wij willen graag iedereen vragen om circa 15 minuten voor de aangegeven begintijd aanwezig te zijn om u aan te melden bij het secretariaat. 

Voor deze dag hebben wij zaal 2 van het Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk.

  • De dag zal beginnen om 10:00 uur, waarbij we beginnen met de nesten uit 2014.
  • De honden geboren in 2014 zullen gekeurd worden tussen 10:00 uur en 11:00 uur.
  • De honden geboren van 1 januari  t/m 3 mei 2015 zullen gekeurd worden tussen 11:00 uur en 12:00 uur
  • Tussen 12:00 uur en 12:30 uur is er een korte lunchpauze
  • De honden geboren van 5 mei t/m 2 juli 2015 worden gekeurd tussen 12:30 uur en 13:30 uur
  • De honden geboren na 2 juli 2015 worden gekeurd tussen 13:30 uur 15:00 uur 

Ook niet-deelnemers zijn van harte welkom om te komen kijken. 

 

 

 

Facebook