Het bestuur nodigt de leden van de GSVN uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de GSVN op zaterdag 24 maart 2018, aanvang 13.00 uur.  Locatie: AKC Apeldoorn, Polderweg 5 te Apeldoorn.

Agenda

1. Opening en welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de ALV van 26 maart 2017*
4. Jaarverslag 2017*
5. Financieel verslag over 2017*
6. Verslag kascommissie 2017
6a Decharge bestuur GSVN voor gevoerde financiële beleid
6b Benoeming Kascommissie 2018
7. Begroting 2018*
8. Bestuursvoorstel eventuele contributieverhoging m.i.v. 2019, indien de financiële situatie van de GSVN hiertoe aanleiding geeft.
9. Uitreiking GSVN Jaarbekers 2017

Pauze

10. Toelichting op activiteiten in 2018
11. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar zijn Wim Kramer en Marcella Booij. 
12. Wat verder ter tafel komt (van bestuurszijde)
13. Rondvraag
14. Sluiting

ad 9: GSVN Jaarbekers 2017

  • De Jaarbeker 2017 Beste reu is gewonnen door:
    Tribal Hunters Till Kingdom Come, eig. G. Mellaerts, met 70 punten behaald op 9 shows
  • De Jaarbeker voor Beste teef 2017 gaat naar: 
    Queen of Joy from the Noble Friends, eig. M. Booij, met 26 punten behaald op 4 shows
  • De Fokkersbeker 2017 gaat naar:
    Kennel Farquharson’s, eig. J. Lümmen, met 69 punten behaald door 8 honden op 5 shows

* Deze stukken zijn vanaf medio maart 2018 op te vragen bij de voorzitter: voorzitter@gordonsettervereniging.nl en geprinte exemplaren ervan zullen beschikbaar zijn tijdens de ALV.

error: © GSVN: All rights reserved !!