Gordon Setter Vereniging Nederland

Het bestuur nodigt de leden van de GSVN uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de GSVN op zaterdag 24 maart 2018, aanvang 13.00 uur.  Locatie: AKC Apeldoorn, Polderweg 5 te Apeldoorn.

Agenda

1. Opening en welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de ALV van 26 maart 2017*
4. Jaarverslag 2017*
5. Financieel verslag over 2017*
6. Verslag kascommissie 2017
6a Decharge bestuur GSVN voor gevoerde financiële beleid
6b Benoeming Kascommissie 2018
7. Begroting 2018*
8. Bestuursvoorstel eventuele contributieverhoging m.i.v. 2019, indien de financiële situatie van de GSVN hiertoe aanleiding geeft.
9. Uitreiking GSVN Jaarbekers 2017

Pauze

10. Toelichting op activiteiten in 2018
11. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar zijn Wim Kramer en Marcella Booij. 
12. Wat verder ter tafel komt (van bestuurszijde)
13. Rondvraag
14. Sluiting

ad 9: GSVN Jaarbekers 2017

  • De Jaarbeker 2017 Beste reu is gewonnen door:
    Tribal Hunters Till Kingdom Come, eig. G. Mellaerts, met 70 punten behaald op 9 shows
  • De Jaarbeker voor Beste teef 2017 gaat naar: 
    Queen of Joy from the Noble Friends, eig. M. Booij, met 26 punten behaald op 4 shows
  • De Fokkersbeker 2017 gaat naar:
    Kennel Farquharson’s, eig. J. Lümmen, met 69 punten behaald door 8 honden op 5 shows

* Deze stukken zijn vanaf medio maart 2018 op te vragen bij de voorzitter: voorzitter@gordonsettervereniging.nl en geprinte exemplaren ervan zullen beschikbaar zijn tijdens de ALV.

Facebook