Gordon Setter Vereniging Nederland

Op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 23 maart jongstleden zijn de jaarbekers van 2016 uitgereikt door onze voorzitter Wim Kramer.

 

De jaarbeker voor Beste Reu is met 80 punten gewonnen door Kamp. Kilnrae Back in Time van F.J. Beekelaar 

De jaarbeker voor Beste Teef is met 40 punten gewonnen door Queen of Joy From the Noble Friends van M. Booij

De Fokkersbeker is met 63 punten gewonnen door Kennel From the Noble Friends van M. Booij.

Van harte gefeliciteerd aan de winnaars van 2016!   

Facebook