Gordon Setter Vereniging Nederland

Beste leden, 

Aangezien het merendeel van de tentoonstellingen afgelopen jaar geannuleerd moest worden vanwege het coronavirus is er na uitvoerig overleg besloten om over dit jaar geen jaarbekers uit te geven. We hopen dat er in de loop van 2021 weer voldoende tentoonstellingen georganiseerd mogen/kunnen worden, zodat we deze over het huidige jaar wel kunnen uitgeven. We zullen dit aan het eind van het jaar bekijken. 

Facebook