Gordon Setter Vereniging Nederland

Beste leden,

Helaas is 2021 wederom een jaar gebleken waarin het merendeel van de hondententoonstellingen in Nederland niet door konden gaan vanwege corona. Hierom hebben wij, net als vorig jaar, moeten besluiten om geen jaarbekers uit te reiken over 2021. We hopen dat 2022 een beter jaar zal worden m.b.t. organisatie van tentoonstellingen in Nederland.

Facebook