Gordon Setter Vereniging Nederland

 
Nu het jaar 2020 zijn einde nadert hopen wij, het bestuur van Gordon Setter Vereniging Nederland, dat het nieuwe jaar ons allen weer meer vrijheden biedt en ons als vereniging de kans om weer iets van activiteiten te organiseren waar onze leden samen met hun Gordon(s) van kunnen genieten.  Maar bovenal hopen we dat het Corona virus onder controle komt en iedereen gezond blijft.
 
Hopend op een mooi, beter, gelukkig maar bovenal gezond 2021 voor een ieder! 
Facebook