Gordon Setter Vereniging Nederland
Over ons

 

Gordon Setter Vereniging Nederland is een vereniging voor liefhebbers van de Gordon Setter. De GSVN behartigt de belangen van dit ras. Volgens de statuten van de vereniging is het doel het in stand houden van het ras, het bevorderen en nemen van maatregelen om dit ras te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Bovendien spant de vereniging zich in om contacten tussen fokkers en liefhebbers van de Gordon Setter te bevorderen.

Om de doelstellingen van de rasvereniging te bereiken hanteert de GSVN een fokbeleid en bemiddelt zij tussen fokkers en kopers indien aan dit beleid is voldaan. Daarnaast organiseert de GSVN allerlei activiteiten op kynologisch gebied, zoals een jongehondendag, familiedag en clubmatch. Natuurlijk worden er ook wandelingen georganiseerd voor liefhebbers en eigenaren van Gordon Setters en wordt er regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgebracht.

De vereniging is in 2010 opgericht en per februari 2011 is de vereniging officieel erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de FCI. Een jonge vereniging qua oprichting, maar met jarenlange ervaring binnen hun gelederen

De statuten, het huishoudelijk reglement, pupinfo regeling en het volledige fokreglement zijn hier terug te vinden

Facebook