Gordon Setter Vereniging Nederland

Waarom lid worden?

De hoofddoelstelling van Gordon Setter Vereniging Nederland is het bevorderen van het welzijn van het ras de Gordon Setter, zoals u heeft kunnen lezen op de pagina “over ons”. Alle andere activiteiten vloeien daar als het ware uit voort: kampioenschapsclubmatches, jongehondendagen, jachtinitiatiedagen en meer. Bij al deze gelegenheden wordt als het ware de “status” van het ras steeds weer opnieuw getoetst: zijn de honden gezond, is het jachtinstinct nog aanwezig enz. enz.

Om al deze activiteiten te organiseren en de geïnteresseerde medemens op de hoogte te houden, verschijnt er 6x per jaar het digitale clubbad “De Doedelzak” en worden de website en facebook pagina frequent bijgewerkt. Al dit werk wordt door vrijwilligers met een groot hart voor de Gordon Setter belangeloos gedaan. Maar, zonder u, de leden gaat dit echter niet! Daarom is het belangrijk dat u lid wordt en ook blijft! Hoe meer leden, hoe actiever de vereniging en hoe meer er dus gedaan kan worden voor de Gordon Setter.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal voordelen voor u als lid van de vereniging zoals u hieronder kunt zien.

  • U ontvangt ca. elke twee maanden het digitale clubblad “De Doedelzak”. Een verrassing die telkens weer bij u in de mailbox voorbijkomt. In het blad vindt u informatie over de verschillende activiteiten binnen en buiten de vereniging. Artikelen van deskundigen, maar ook van gewone Gordon Setter eigenaren met vaak prachtige foto’s. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een artikel (liefst voorzien van een foto) aan te leveren aan de redactie.
  • U kunt meedoen aan activiteiten georganiseerd door de vereniging, zoals de gezellige setter wandelingen etc.
  • U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de website van de vereniging.
  • U kunt foto’s van uw Gordon(s) laten plaatsen op de website en in het digitale clubblad
  • U heeft inspraak in de vereniging, daar u als lid of gezinslid stemrecht heeft in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).
  • Het lidmaatschap van de vereniging geeft fokkers een voordeel bij het aanvragen van stambomen voor de pups.
  • U kunt gebruik maken van de diverse diensten  die de vereniging biedt, zoals voor de fokkers het promoten van een nest of een dekreu, voor de leden hulp bij het zoeken naar een pup of een hulp bij het zoeken naar een nieuw gezin bij het herplaatsen van een hond.

Hoe lid worden?

Lid worden kan door het online aanmeldingsformulier in te vullen, klik hier

Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u via de ledenadministratie de nodige informatie toegestuurd. Het kandidaat lid wordt in het eerstvolgende digitale clubblad “De Doedelzak” voorgesteld. Indien binnen 14 dagen na het verschijnen van het clubblad geen bezwaren zijn binnen gekomen en de contributie betaald is, dan bent u officieel lid van de rashondenvereniging “Gordon Setter Vereniging Nederland”.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Contributie

De contributie is € 25,00 per jaar. Gezinsleden betalen € 10,00 per jaar. U kunt uitsluitend gezinslid worden als op hetzelfde adres tevens een gewoon lid is ingeschreven. Wordt u lid halverwege het jaar (per 1 juli) dan wordt u direct lid voor 1,5 jaar en betaalt u € 37,50, gezinsleden betalen dan € 15,00. Wordt u lid vanaf 1 oktober dan krijgt u het laatste kwartaal van de vereniging en betaalt u contributie over het komende jaar.

Contributie kunt u overmaken naar:
ING IBAN: NL97INGB0004702386 t.n.v. Penningmeester GSVN te Soesterberg.
Voor buitenlandse leden is er ook nog een BIC (Swift) Code benodigd BIC: INGBNL2A

 

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij schriftelijke opzegging plaats heeft gevonden vóór 1 december voorafgaand aan het volgende jaar. Bij niet tijdige opzegging blijft de contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd!

Facebook