Gordon Setter Vereniging Nederland

Int. Dogshow KV Rijnland 26 maart 2022
Keurmeester: Dhr. J. de Cuyper (BE)

BOB: Unseen Mystical Spirit Beautiful Darkness
BOS: Farquharson’s Queen Of Scots

Reuen
CAC                     Unseen Mystical Spirit Beautiful Darkness

Teven
CAC CACIB        Farquharson’s Queen Of Scots
RCAC                  Under Silence Aura Beautiful

Puppyklas reuen
1VB                    Zefir Black Lofty

Jeugdklas Reuen
1U                      Unseen Mystical Spirit Beautiful Darkness 

Openklas reuen
1ZG                    Tartan Tiger From the Noble Friends
NTB                    Twice as Nice From the Noble Friends

Puppyklas teven
1B                     Farquharson’s Scottish Heather

Jeugdklas teven
1U                    Under Silence Aura Beautiful Darkness

Openklas teven
1U                    Farquharson’s Queen Of Scots

Terug

Facebook